Joga dla dzieci – badania naukowe

Badania naukowe to integralna część programu Yoga Ed. Mierzalny i obiektywny sposób sprawdzania, czy program spełnia swoje cele i założenia: trwałą poprawę zdrowia i samopoczucia.

1.Programy Yoga Ed. mogą łagodzić objawy lęku

W 2018 roku miało miejsce badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Tulane. Wzięli w nim udział ośmiolatkowie, którzy w badaniu przesiewowym wykazali pozytywny wynik pod kątem objawów lęku. Grupa dwudziestu uczniów przez osiem tygodni uczestniczyła w zajęciach jogi i uważności. Grupa kontrolna, licząca 32 uczniów nie uczestniczyła w zajęciach.

Wyniki badań pokazały, że grupa dzieci biorąca udział w zajęciach wykazała znaczną poprawę emocjonalnej i psychospołecznej jakości życia, w porównaniu z grupą kontrolną. Ćwiczenia jogi i uważności mogą ułatwić radzenie sobie ze stresem oraz być znaczącym uzupełnieniem zajęć edukacyjnych.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5903833/

2. Programy Yoga Ed. mogą korzystnie wpływać na skupienie i uwagę

Badanie na dużą skalę zostało przeprowadzone przez California State University of Fullerto w 2014 roku. Celem badania było zbadanie postrzeganych korzyści z włączenia zajęć jogi i uważności w wyniku wdrożenia programu Yoga Ed. Przeszkolono 103 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy następnie włączali elementy jogi i uważności do swoich zajęć (ok. 5-15 minutowe sekcje codziennie przez rok). Po upływie roku przeanalizowano ankiety od 550 rodziców, 661 dzieci (średnia wieku to ok. 9 lat) oraz 103 nauczycieli. Analiza badań dostarczyła dowodów, że zajęcia jogi pozytywnie wpłynęły na obszary: uwagi, koncentracji, poczucia własnej wartości, dobrego samopoczucia fizycznego i codziennego zachowania.

Źródło: https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=49338

3. Programy Yoga Ed. mogą poprawiać zdrowie fizyczne

Badanie miało miejsce w 2003 roku w Los Angeles w szkole dla dzieci w wieku od 8 do 14 roku życia. Badanie wykazało, że program Yoga Ed. poprawił sprawność fizyczną uczniów o średnio 23,4 % dzieci w wieku dziesięciu lat oraz średnio 28,5% uczniów w wieku dwunastu lat w porównaniu ze średnią sprawnością rówieśników niebiorących udziału w badaniu. Dodatkowo program okazała się skuteczny również we wspieraniu dobrego samopoczucia, samooceny, zachowań uczniów i wyników w nauce.

Źródło: https://yogaed.com/research-studies